Børn og søvn


Børn og søvn

Vi oplever desværre ofte, at der er et ønske fra forældre om at der reguleres i deres børns søvn,

helt ned til 1 års alderen. Det strider imod vores faglighed og erfaring i forhold til det lille barns udvikling. Derfor vil vi her gerne uddybe vores holdning.


… hvornår har et barn sovet tilstrækkeligt? – Når det vågner af sig selv!I Vuggestuen

Søvn er et basalt behov på lige fod med mad, drikke og fysisk kontakt. Altså et af de helt basale

behov, som skal være opfyldt for at opnå optimal udvikling. Under en længerevarende søvn sker

der det, at kroppen opbygges både mentalt og fysisk. Børn, der sover godt, udvikler sig godt.

Børn sover ikke for meget. Hvis de sover meget længe til middag er det højst sandsynligt, fordi

de kompenserer for for lidt nattesøvn. Et skema over børns gennemsnitlige søvnbehov pr. døgn

kan ses nedenfor.

I søvnen gennemgås forskellige stadier. Hvert stadie har hver deres funktion. Første del af

søvnen tilgodeser kroppens opbygning, anden del af søvnen tilgodeser intellektets opbygning.

Det vil sige, den fulde restituering opnås kun, hvis barnet får lov til at have en længerevarende

sammenhængende søvn, hvor stadierne nås flere gange efter hinanden uden afbrydelse.

Alle søvnstadierne gennemgås på ca. 45 min. for et barn i op til 3 års alderen. Ifølge førende

søvnforsker Søren Berg skal børn have lov til at sove til middag, til de vågner.

Middagsluren har ingen indflydelse på nattesøvnen, hvis blot den ikke overskrider ca. 3 timer.

Det vigtigste for en god søvn er regelmæssighed og gode vaner omkring putning/nattesøvn. Jo

bedre middagslur jo bedre nattesøvn og omvendt.


Søvnskema:

0 - 2 mdr.:     16 - 20 timers søvn ud af 24.

2 - 12 mdr.:   9 - 12 timer nattesøvn, 2 - 4,5 time dagssøvn.

1 - 3 år:         12 - 13 timers søvn ud af 24, heraf ca. 2 timer dagssøvn.

3 - 5 år:         11 - 12 timers søvn ud af 24, heraf måske ca. 1 time dagssøvn.


Barnets middagslur har ingen indflydelse på nattesøvnen, hvis blot den ikke bliver længere end

ca. 3 timer i 2–3 års alderen.


Vi tilgodeser det enkelte barns søvnbehov. Hvis et barn er træt, puttes barnet uanset tidspunkt

på dagen.


Vuggestuebørn: Nogle puttes 1 gang, andre 2 gange. De børn, der sover en gang puttes

umiddelbart efter spisning af madpakker. Alle de børn, der sover 1 gang, er puttet ca. kl. 12,

således at regelmæssigheden bibeholdes, og således de kan få en ordentlig lang lur og blive

udhvilet.

Vi putter børnene, hvorefter de bliver tjekket løbende. Hvis de ældste af vuggestuebørnene ikke

sover efter ca. 0.5 time tages de op igen.


Barnets middagslur har ingen indflydelse på nattesøvnen, hvis blot den ikke bliver længere end

ca. 3 timer i 2–3 års alderen. Vi vækker derfor ikke vuggestuebørnene af middagsluren. Vi vil

gerne prøve at rokke med krybben, ae på kinden efter minimum 1.5 times søvn, hvis jeres barn

stadig sover. Hvis barnet ikke på nogen måde viser tegn på at vågne, vurderer vi, at det skal

have lov at sove lidt længere. Vi noterer på tavlen, om jeres barn har sovet. Vi er naturligvis

behjælpelige med at få vendt et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Personalet har kendskab til

børn og søvn, og er derfor klar med vejledning, hvis der skulle være brug for det.


I børnehaven

Børnehavebørn: Nogle børn har behov for at hvile/sove, selv om de er fyldt 3 år.

Vi putter sovebørnene ca. kl. 12.00. De børn der ikke sover efter en halv time, kommer op igen.

Frem til kl. 13.30 er der ro, hvorefter det pulveriserende liv i huset automatisk vækker børnene.

De sover derfor omkring 1.5 time.

Hvis børnehavebørn skal reguleres i søvn, ned til en time aftales der at middagsluren helt

droppes.


Det vil kunne forekomme at der er børn som, af pædagogiske grunde, kroniske sygdomme eller

andet afviger fra vores regel.
Vi henviser til:

Artikel: ”Børn og Søvn” af Anne Knudsen, er her på siden.

Besøg hjemmesiden http://scansleep.dk

Bog: ”Børns søvn” af Marion Thorming

Bog: ”Søvn” af Strawreberg

Bog: ”Godnat og sov godt ” af Eduard Estivill og Sylvia de Bejar”.
born_og_sovn pdf