Hanehøj


Hanehøj er en afdeling i Hornslet Øst ( se hjemmesiden)

Hanehøj er normeret til 40 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Vi har til huse centralt i Hornslet by. Vi er en lille institution både ude og inde, dog med gode muligheder for ture ud af huset til omkring - liggende grønne områder og i kort gå- afstand til Mosegården som er en stor natur institution  med  mark, skov og bæk. Samt en lille besætning af dyr.

På Hanehøj er der 5 pædagoger, 1 læreuddannet fleks jobber,1 pædagogisk  assistent og 2 medhjælpere samt vores køkken medarbejder.

Den daglige organisering varetages af pædagog Charlotte Nørgaard.

Kodeordet  for personale gruppen er mangfoldighed. Dette både  i forhold til faglige kompetencer, personligheder, køn, alder. Det beriger vores børn, at de møder denne mangfoldighed i hverdagen.

Vores hus er funktions opdelt med 4 rum: fællesrummet, stillerummet, kreativt værksted og legepladsen.

Vi beskriver vores hus som” børnenes børnehave”. Derfor er børneperspektivet tænk ind i funktioner, indretning og personale kompetencer.

På Hanehøj skal børnene opleve forskellighed, opleve sig som en væsentlig del af et fællesskab, opleve at de bliver med inddraget og mødt med respekt for deres og familiens forskellighed.

Vores udgangs punkt for det pædagogiske arbejde, er vores læreplaner samt kommunens lærings og trivselspolitik og inklusions politik. Disse politikker arbejder vi med hverdag i den  pædagogiske praksis, som tager afsæt i hverdags pædagogik.

Vi har skabt rammer for udvikling, læring og trivsel ved at indrette  huset  så der er udfordrende milijøer for børnene. Der er tænk æstetisk i forhold til indretningen, og  vi vægter hyggelige og varme omgivelser,som skaber ro og nærvær for vores børn.

Vi prioriterer en høj faglighed.  Faglighed sikrer udvikling og trivsel for børnene, og vores mål er, at Hanehøj skal være et rart og trygt sted at være for både børn, forældre og personale.

Derfor er vores pædagogiske profil formuleret som ” Et multihus med plads til inde og udeliv”.

Det  er fundamentet i det gode børneliv på Hanehøj.

Vores funktions- opdelte hus, skaber mulighed for plads til inde -og ude - liv, Fysisk har vi indrettet os med.

 • kreativt værksted
 • stille- stue
 • fællesrum
 • udeliv / legepladsen


I vores funktions- opdelte, hverdag  har vi genkendelige ” baser” for børnene, som giver struktur , tryghed og kontinuitet.

Der er 4 spise- grupper, hvor man er sammen fra kl. 11.00 til kl. 12.00.

Dette tidsrum indeholder samling og spisning for 1 medarbejder og max. 10 børn.


Hvorfor har vi funktions rum ?

Vi har funktionsrum for at have miljøer, der inspirerer og motiverer børnene til at udforske, stimulere deres sanser, og vække deres nysgerrighed.

Med utraditionel indretning  og materialer, har vi skabt rum der appellerer, til fordybelse, og rum, der giver plads til stille leg og psykisk ro og overskud.

I alle rum har vi tænkt trivsel og læring via vores materiale valg, udsmykning og ikke mindst i pædagogens brug af og tilstedeværelse i rummet.

Pædagogens rolle og opgave

 • At være nærværende, at være inspirator – skabe velovervejet og planlagte aktiviteter ” hvad vil jeg lære børnene” og hvordan.
 • At samtale med børnene, give tid og plads til nærvær
 • At udstråle lyst og engagement, der smitter af på børnene
 • At tænke læreplaner i alle aktiviteter og dagligdags opgaver
 • At være igangsættere -  Personalet på Hanehøj  er ikke kun  tilskuer til børnenes leg
 • At skabe overskuelighed for børnene, synliggøre hvad leger man hvor, skab orden, rydde op og,  efterlade både inde -og uderum, så de er indbydende til de næste bruger.
 • At skabe miljø hvor der rart at være. både inde og ude.- F.eks. feje ved indgangs partiet og sætte en krukke med blomster.

 Fordeling af børn

I sådan en struktur er det vores opgave at fordele børnene, så vi får den ønskede effekt af ro og fordybelse/ -nærvær ,men også plads til store armbevægelser i en kreativ aktivitet.

•             typisk 10 - 15 børn ude formiddag og eftermiddag

•             typisk 5- 10 børn formiddag og eftermiddag på værkstedet

•             typisk 5 - 10 børn formiddag og eftermiddag i stillerummet

•             typisk 5-10 børn formiddag og eftermiddag i fællesrum


Funktionsopdelte rum.

De funktions opdelte rum er bemandet efter en strukturplan. Rummene er kun bemandet i det tidsrum hvor den ansvarlige er i mødeplanen.

Stille stue.

Rummet er indrettet med varme farver og bløde materialer og ud fra erfaringer med at børn ind imellem har brug for nogle rolige omgivelser.

Vores stillerum er indrettet til stille leg med materialer som ikke skaber yderlig uro. Et rum hvor den voksne kan lukke døren og være nærværende og deltagende i de stille aktiviteter, der er skabt mulighed for.

Rummet er inddelt i lege zoner

 • Lege hylder langs vinduerne med plads til bondegård, dukkehus og bløde bamser og dukker
 • Læse / musik hjørne, med bløde sofaer, fåreskind og siddepuffer
 • Hjørne med udklædnings- tøj
 • Hjørne  med legekøkken

IStillerummet er der  plads til fordybelse og uforstyrret leg. Her er mulighed for samtale eller eftertanke, en tiltræng pauserum hvor det er legalt at tage en ”morfar” på sofaen.

Kreativt værksted

Rummet er spækket med materialer og kreative ting, som pirree børnenes nysgerrighed og kreative evner. Her kan børnene  male, klippe, save i træ, lave skulpturer  af genbrugs materialer. Vi planter blomster i vinduskarmen, laver udsmykning til resten af huset. Her er stof, perler, ler osv., alt sammen let  tilgængeligt for børnene, så de har mulighed for at udforske de forskellige muligheder og ikke mindst blive motiveret til at gå på opdagelse i egne evner.

I dette rum er alt muligt, og har vi gang i et spændende projekt er der mulighed for at lade det stå så der kan arbejdes videre næste dag. Det er et rum hvor der må arbejdes, spildes maling på gulvet og ikke mindst et rum, der skal inspirere.

Fællesrum

Vores fællesrum er husets centrale rum, her er vi sammen om morgenen, indtil der er mødt personale ind til at åbne de øvrige rum. Det er et alsidigt rum, men primært til konstruktions lege, LEGO, togbane, bilbane, puslespil, bræt spil, iPad. Rummet er indrettet med rumdelere for  overskuelighed og for at skabe ro ved de lege- border der er opstillet. Det er primært bord aktiviteter i rummet, igen for at skabe overskuelige lege zoner.

Her er der altid kaffe på kanden, så forældre er velkommen til at sætte sig og være med.

Gangen

Gangen er indrettet med borde og stole, så de børn der har brug for en mad i ny eller næ, kan sætte sig der og spise. Samtidigt  kan de ældste børn bruge rummet uden en voksen, det er primær til hygge, iPad, tegne og stille aktivitet. Derud over er børnehavebørnenes køleskabe i gangen. Det er også  i gangen, forældre krydser deres børn ind og ud ved pulten og orienterer sig om dagens beskeder på tavlen.

Uderum og legepladsen

Vores uderum er under stadig forandring, det er et læringsrum som vores inde- rum. Arbejdsopgaver i forhold til vedligehold, planter i højbede, at vande blomster, bål mad og at stable brænde og mange flere spændende  tiltag, indgår i aktiviteterne på legepladsen. I ude rummet er den voksne igangsætter, og der er også rig mulighed for at trække aktiviteter og boldspil uden for hegnet.

Tuer til by, mose eller Mosegården er en del af vores udeliv.


Med funktions opdeling er den fysiske rammen til læreplanerne lavet, og læreplanerne er tænkt ind i de aktiviteter, der tilbydes børnene i de forskellige rum. O overordnet handler vores læreplaner om, at der er læreplanstemaer i alle vores hverdags aktiviteter. Det kræver, at vi har en høj bevidsthed derom, og derud over indeholder vores samling i spisegrupperne, en systematisk præsentation af temaer.

 • Krop og sundhed
 • Sprog
 • Sociale kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Natur
 • Kultur og kreativitet


Rumlighed

Hanehøj er en rummelig daginstitution. Det betyder, at vi vægter plads til forskellighed, og at det tænkes ind i vores hverdag, at børnenes behov er forskellige. Vores børn skal anerkendes og respekteres af andre, de skal selv opleve, at de rummes på en måde, der bære præg af en positivt  tilgang. V vi skal som institution tage pædagogiske initiativer og lave ændringer i miljøet for at imødekomme alle børns behov.