Politiker

Politikker i Syddjurs kommune på Dagtilbuds områdetKlar til læring

https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/klar-til-laering


Lærings- og trivselspolitik

https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/laerings-og-trivselspolitik-0-18-aarige


Sprog

https://www.syddjurs.dk/borger/dagpasning-0-6-aar/sprog


På nedestående link kan der læses om kommunens politik i forhold til

  • Medieleg
  • Tilsynsrapporter
  • Sprogkanon

https://www.syddjurs.dk/borger/dagpasning-0-6-aar/politikker-dagtilbudsomraadet